شهرهای توریستی دنیا را بشناسید

تلفن: 984133339396+     |      ایمیل: info@asemanparvaz.com

en |

ویژه زمستان 95 و سال نو میلادی
تورهای اروپایی

تور اروپا

ویژه سال نو میلادی

اروپا دی ماه

جدول پکیج

4-2 سال بدون تخت 11-4 سال با تخت هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در
اتاق 2 تخته
پرواز مدت و مسیر تور تاریخ حرکت
3.990.000 7.290.000 10.590.000 7.990.000 ایران ایر فرانسه(8 روزه)*5
7 شب پاریس
3 دی
10دی
17دی
24دی
3.990.000 6.290.000 8.990.000 6.990.000 ایران ایر فرانسه(8 روزه)*4
7 شب پاریس
3 دی
10دی
17دی
24دی
3.990.000 8.290.000 11.990.000 8.990.000 ایران ایر فرانسه-هلند(10 روز)
5 شب پاریس+4 شب آمستردام
28دی
4.990.000 10.990.000 16.990.000 11.990.000 آلیتالیا فرانسه-اسپانیا-ایتالیا(11روز)
4 شب پاریس+3 شب بارسلون+3 شب رم
9دی
23دی
3.990.000 8.290.000 11.990.000 8.990.000 ایران ایر فرانسه- ایتالیا(9 روز)
4 شب پاریس+4 شب رم
7دی
21دی
3.590.000 7.290.000 10.590.000 7.990.000 آلیتالیا اسپانیا(8 روز)
4 شب پاریس +3 شب مادرید
2دی
9دی
23دی
3.990.000 9.990.000 14.990.000 10.990.000 آلیتالیا اسپانیا – فرانسه(11 روز)
4 شب بارسلون+3 شب مادرید + 3 شب پاریس
2دی
9دی
23دی
3.990.000 8.290.000 11.590.000 8.990.000 آلیتالیا اسپانیا –فرانسه(9 روز)
4 شب بارسلون+4 شب پاریس
9دی
23دی
3.990.000 9.990.000 14.990.000 10.990.000 آلیتالیا اسپانیا – پرتغال(11روز)
4 شب بارسلون+3 شب مادرید+3 شب لیسبون
9دی
3.990.000 5.290.000 9.990.000 5.990.000 آلیتالیا اسپانیا(7 روز)
6 شبل بارسلون
8دی
3.990.000 8.990.000 14.490.000 9.990.000 ایران ایر دورایتالیا(10روز)
3 شب رم+2 شب فلورانس+2 شب ونیز+2 شب میلان
8دی
3.990.000 9.990.000 14.490.000 10.990.000 ایران ایر ایتالیا-سوئیس-فرانسه(11روزه)
3 شب میلان+3 شب زوریخ+4 شب پاریس
7دی
790 یورو+
2.190.000
1390 یورو+
2.190.000
2990 یورو+
2.490.000

2190 یورو+
2.490.000

آلیتالیا ایتالیا-فرانسه(12 روز)
2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم+4 شب پاریس
9دی
3.990.000 7.990.000 11.590.00 8.490.000 آلیتالیا دور ایتالیا(8 روز)
2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم
9دی
16دی
23دی
( به زودی اعلام می گردد ) امارات برزیل(11 روز)
2 شب سائوپائواو3 شب ایگواسو+6 شب ریو
7دی
1690 دلار+
5.190.000
3590 دلار+
5.190.000
5490 دلار+
5.490.000
4190 دلار +
5.490.000
الاتحاد استرالیا(13روز)
3 شب ملبورن+4 شب گلدکست+5 شب سیدنی
7دی
4-2 سال بدون تخت 11-4 سال با تخت هر نفر در اتاق 1 تخته هر نفر در
اتاق 2 تخته
پرواز مدت و مسیر تور تاریخ حرکت
6.990.000 11.590.000 15.990.000 13.590.000 قطری آفریقای جنوبی(12 روز)
2 شب ژوهانسبورگ+2 شب سان سیتی+2 شب پارک جنگلی+5 شب کیپ تاون
10دی
4.990.000 8.190.000 12.990.000 10.990.000 قطری آفریقای جنوبی(12روز)
2 شب ژوهانسبورگ+2 شب سان سیتی+2 شب پارک جنگلی+5 شب کیپ تاون
24دی
5.990.000 9.590.000 14.990.000 11.590.000 قطری 2 شب ژوهانسبورگ+2 شب سان سیتی+2 شب پارک جنگلی+5 شب کیپ تاون 10دی
4.990.000

7.590.000

11.990.000 9.590.000 قطری 2 شب ژوهانسبورگ+2 شب سان سیتی+2 شب پارک جنگلی+5 شب کیپ تاون 24دی
( به زودی اعلام می گردد ) ترکیش فرانسه(11روز)
تور اسکی
 
3.990.000 6.290.000 8.990.000 6.990.000 ایران ایر فرانسه(5 روز)*5
4 شب پاریس
3دی
10دی
17دی
24دی
3.290.000 5.290.000 7.990.000 5.990.000 ایران ایر فرانسه (5 روز)*4
4 شب پاریس
3دی
10دی
17دی
24دی
4.990.000 10.990.000 16.990.000 11.990.000 آلیتالیا اسپانیا(9 روز)
4 شب جزایر قناری+4 شب بارسلون
11دی
3.990.000 9.890.000 13.990.000 10.690.000 ترکیش سوئیس –اتریش (10روز)
3 شب ژنو+3 شب زویخ+3 شب وین
11دی
3.990.000 7.290.000 10.590.000 7.990.000 آلیتالیا اسپانیا+فرانسه(7روز)
3 شب بارسلون+3 شب نیس(موناکو-کن)
9دی
3.990.000 8.290.000 11.590.000 8.990.000 آلیتالیا اسپانیا-ایتالیا(9 روزه)
4 شب بارسلون+4 شب رم
9دی
23دی

reserve banner

و یا از طریق فرم زیر رزرو اولیه را انجام دهید