IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + ARIA CLAROS
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 28,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + AQUA FANTASY
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 31,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + PINE BY HOLIDAY
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 32,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + RAMADA RESORT
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 31,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + KORUMAR EPHESUS
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 34,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + LE BLEU
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 30,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RENAISSANCE + AQUA FANTASY
سرویس BB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 34,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
SWISS+ KORUMAR EPHESUS
سرویس BB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 37,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
HILTON + LE BLEU
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 33,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + FANTASIA DELUXE
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 26,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
SWISS + LE BLEU
سرویس BB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 34,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
SWISS IZMIR+ AQUA FANTASY
سرویس BB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 35,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور ترکیبی ویژه 7 فروردین

این تور از 23 , اسفند , 1396 تا 11 , فروردین , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

برای دانلود فایل اطلاعات مربوط به تور اینجا را کلیک کنید

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور