IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + AQUA FANTASY
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 34,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + RAMADA RESORT
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 33,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + KORUMAR EPHESUS
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 35,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + LE BLEU
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 32,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RENAISSANCE + AQUA FANTASY
سرویس BB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 41,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
SWISS+ KORUMAR EPHESUS
سرویس BB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 45,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + ARIA CLAROS
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 31,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
HILTON + LE BLEU
سرویس HB/UALL

7 شب اقامت دوتخت 39,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
SWISS + FANTASIA DELUXE
سرویس BB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 44,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
SWISS + TUSAN BEACH
سرویس BB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 42,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + KUSADASI GOLF
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 29,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
IZMIR+KUŞADASI
RAMADA PLAZA + PINE BY HOLIDAY
سرویس HB/ALL

7 شب اقامت دوتخت 35,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تور ترکیبی ویژه 6 فروردین

این تور از 4 , بهمن , 1396 تا 6 , فروردین , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

برای دانلود فایل اطلاعات مربوط به تور اینجا را کلیک کنید

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور