ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن  3123-041 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز - وليعصر - شريعتي مراجعه نمایید.