مقررات قرارداد برای : کنسلی قرارداد
ANTALYA

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر آنتالیا

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
70 % 2 روز مانده تا پرواز 1
50 % 3 روز مانده تا پرواز 2
30 % 21 روز مانده تا پرواز 3
20 % 30 روز مانده تا پرواز 4
KUSADASI

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر کوش آداسی

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
70 % 2 روز مانده تا پرواز 1
50 % 3 روز مانده تا پرواز 2
30 % 21 روز مانده تا پرواز 3
20 % 30 روز مانده تا پرواز 4
IZMIR+ KUŞADASI

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر ازمیر+کوش‌آداسی

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
70 % 2 روز مانده تا پرواز 1
50 % 3 روز مانده تا پرواز 2
30 % 21 روز مانده تا پرواز 3
20 % 30 روز مانده تا پرواز 4
IZMIR

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر ازمیر

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
70 % 2 روز مانده تا پرواز 1
50 % 3 روز مانده تا پرواز 2
30 % 21 روز مانده تا پرواز 3
20 % 30 روز مانده تا پرواز 4
همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای آسمان پرواز ایرانیان

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

مارماریس

اعتبار تا 6 - فروردین
تور مارماریس ویژه 7 فروردین

ازمیر+کوش‌آداسی

اعتبار تا 29 - اسفند
تور ترکیبی ویژه 6 فروردین

ازمیر+کوش‌آداسی

اعتبار تا 11 - فروردین
تور ترکیبی ویژه 7 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 29 - اسفند
پرواز اسپارتا ویژه 6 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 29 - اسفند
پرواز اسپارتا ویژه 7 فروردین

کوش آداسی

اعتبار تا 7 - فروردین
تور کوش آداسی ویژه 7 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 11 - فروردین
تور آنتالیا ویژه2 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 29 - اسفند
تور آنتالیا ویژه 6 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 29 - اسفند
تور آنتالیا ویژه 7 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 29 - اسفند
تور آنتالیا ویژه 8 فروردین

آنتالیا

اعتبار تا 29 - اسفند
تور آنتالیا ویژه 9 فروردین

کوش آداسی

اعتبار تا 29 - اسفند
تور کوش آداسی ویژه 6 فروردین